GEMEENTEN

ECHT NEDERLANDS
Partner voor Nederlandse gemeenten

Cursussen Taal, Inburgeren en Participatie

Als gemeente werkt u graag samen met een gekwalificeerde partner voor cursussen taal, basisvaardigheden, inburgering en participatie. Intensieve betrokkenheid en samenwerking is noodzakelijk voor het realiseren van uw doelstellingen: succesvolle integratie van nieuwkomers, bevorderen van zelfredzaamheid van laaggeletterden en het wegnemen van belemmeringen op het gebied van taal, voor re-integratie naar werk of duurzaam behoud van werk

In Echt Nederlands vindt u een professionele partner. Met ons uitgebreide cursusaanbod op het gebied van inburgering, werk en participatie helpen wij u graag bij het bereiken van uw doelen.

De uitgangspunten van onze cursussen zijn:

  • aansluiting bij de dagelijkse praktijk
  • focus op participatie, opleiding en werk
  • bevorderen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in de samenleving
  • vergroten van kansen op de arbeidsmarkt
  • vaardigheden op het gebied van opvoeding, gezondheid, inkomen en administratie

Meer informatie over onze expertise en aanbod op het gebied van: