GEMEENTEN

ECHT NEDERLANDS
Cursussen Taal, Inburgeren en Participatie

Partner voor Nederlandse gemeenten

We zien dat de taken van de gemeenten in het nieuwe beleid rondom inburgering 2020, het realiseren van doelstellingen voor succesvolle integratie van nieuwkomers, het bevorderen van zelfredzaamheid van laaggeletterden en het wegnemen van belemmeringen op het gebied van taal voor re-integratie naar werk of duurzaam behoud van werk, intensieve betrokkenheid en samenwerking vereist. Wij zijn voortdurend bezig om onze kwaliteit te waarborgen en ons verder te ontwikkelen zodat wij samen met de gemeente en andere organisaties kunnen werken aan het versterken van taal- en basisvaardigheden van haar inwoners om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Meer informatie over onze expertise en aanbod op het gebied van: