INBURGERING 2020

Echt Nederlands

Persoonlijk en betrokken bij het resultaat van de inburgeraar van gemeenten

Echt Nederlands ziet dat het nieuwe inburgeringsstelsel van 2020 kansen en uitdagingen biedt om nieuwkomers sneller en beter op hun niveau aan de slag te helpen in de Nederlandse samenleving. Wij beseffen dat na intake door de Gemeenten het startpunt van een individuele route via inburgering naar participatie moet resulteren in een persoonlijk plan voor Inburgering en Participatie.

Dat is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal, leerroutes naar het staatsexamen B1, gecombineerd met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. De route naar het te bereiken einddoel dat in het plan is vastgelegd, evenals de looptijd waarin het einddoel behaald moet worden om naar vermogen in de samenleving te participeren. De uitgangspunten van het nieuwe stelsel sluiten aan bij onze visie op participatie en motivatie en bieden kansen voor verdieping van onze huidige werkwijze.

Wij zijn al sinds de oprichting van Echt Nederlands in 2015 actief om onze cursisten te motiveren en ondersteunen bij het zo snel mogelijk participeren in de samenleving. We hebben gezien dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk in het proces de potentie van de cursist te herkennen, de motivatie aan te spreken en samen realistische doelen op te stellen. Met persoonlijke aandacht, maatwerk en een positieve benadering weten onze cursisten wat ze moeten doen om iets te bereiken en voelen ze zich bovendien zowel mentaal als praktisch gesteund gedurende het traject.

Ons doel
Wij stellen ons ten doel om ons in 2020 als partner van overheid en gemeenten optimaal en professioneel in te zetten voor inburgering, integratie en participatie van elke inburgeringsplichtige. Wij bieden daartoe elk na te streven niveau taalcursussen aan voor het inburgeringstraject en zetten ons in voor het nauwgezet volgen van het persoonlijk plan voor inburgering en participatie en een optimale samenwerking met klantmanagers en andere betrokkenen. Op weg naar 2020 blijven wij ons inzetten voor praktijkgerichte taal en participatie vroeg in het taaltraject. We ontwikkelen onze standaard methodiek, hebben een taskforce docenten om vooruit te kijken naar 2020 en doen een pilot met meer intensieve begeleiding van onze cursisten.

We zien dat de taken van de gemeenten in het nieuwe beleid rondom inburgering 2020 en het realiseren van doelstellingen voor succesvolle integratie van nieuwe Nederlanders intensieve betrokkenheid en gezamenlijk inzet vereist. Wij werken dan ook graag samen met andere partijen die deze visie delen. Met onze deelname aan het SamenHaags project, leggen we hiervoor een mooie basis.