INBURGERING 2022

Echt Nederlands

Persoonlijk en betrokken

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering staat gepland voor 1 januari 2022. De uitgangspunten van deze nieuwe wet sluiten goed aan bij onze huidige visie op participatie. Wij vinden het belangrijk om onze cursisten zo goed mogelijk te ondersteunen en te motiveren richting deelname aan de Nederlandse maatschappij. Al sinds de oprichting van Echt Nederlands in 2015 zijn we hier actief mee bezig.

Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk in het proces de potentie van de cursist te herkennen, de motivatie aan te spreken en samen realistische doelen op te stellen. Met persoonlijke aandacht, maatwerk en een positieve benadering weten onze cursisten wat ze moeten doen om iets te bereiken en voelen ze zich bovendien zowel mentaal als praktisch gesteund gedurende het traject.

We werken met een leerportfolio waarin de cursisten bijhouden wat ze geleerd hebben en wat ze nog willen leren. Richting het einde van een cursus kijken we samen met de cursist wat de mogelijkheden zijn om verder te leren, binnen of buiten de school. Als cursisten tijdens of na de cursus nog vragen hebben over werk, scholing of de Nederlandse taal en cultuur, dan kunnen ze altijd gratis en zonder afspraak terecht op ons maatschappelijk spreekuur.

Ons doel
Met onze aanpak en ervaring zijn wij een geschikte partner voor gemeenten die op zoek zijn naar samenwerkingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering.

Ons huidige aanbod voor analfabeten lijkt al sterk op het nieuwe plan van de Z-route.

De B1-route heeft veel overeenkomsten met de huidige inburgering. Met ons maatschappelijk spreekuur en leerportfolio-aanpak ondersteunen we nu al onze cursisten richting werk/opleiding. Wij werken aan het creëren van werkervaringsplekken voor onze cursisten, door samen te werken met verschillende partijen, zoals uitzendbureaus en werkgevers.

De onderwijsroute heeft naast taal ook rekenen en digitale vaardigheden in het pakket. Binnen ons team ontwikkeling en innovatie hebben wij hiervoor programma’s ontwikkeld en zijn we continu bezig om onze aanpak zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en de veranderingen. De doorstroom vanuit de inburgering naar een opleiding is hier een belangrijk onderdeel van.

De uitdagingen die voortkomen uit de nieuwe Wet inburgering vereisen betrokkenheid en een gezamenlijke inzet. Wij werken dan ook graag samen met andere partijen die onze visie delen. Met onze deelname aan het project SamenHaags leggen we hiervoor een mooie basis.

Op weg naar de nieuwe inburgering – informatie en advies
Wij adviseren en informeren gemeentes graag. We hebben onze ideeën rond de nieuwe inburgering inmiddels met ruim tien gemeentes gedeeld door het beantwoorden van marktconsultatievragen, maar ook in persoonlijke gesprekken. Is uw gemeente ook geïnteresseerd? Neemt u dan contact  met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.