INBURGERING 2022

In welke gemeenten bieden wij trajecten aan i.h.k.v. de nieuwe Wet Inburgering 2021

B1-leerroute, Z-leerroute en Onderwijsroute MBO

B1-leerroute en Z-leerroute

B1-leerroute en Z-leerroute: alleen gezinsmigranten

B1-leerroute

B1-leerroute

B1-leerroute en Z-leerroute

B1-leerroute en Z-leerroute

Nieuwe Inburgering

De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 2021 is inmiddels in volle gang. Met veel enthousiasme werken ook wij aan onze gegunde opdrachten van de verschillende gemeenten (zie hiernaast voor een overzicht).

Door samenwerking tussen alle partijen onder regievoering van de gemeente lukt het steeds beter om een doorlopende leerlijn voor elke cursist te realiseren.

Door onze jarenlange ervaring met praktijkgericht leren en het maatschappelijk spreekuur weten wij goed wat cursisten nodig hebben om het maximale uit zichzelf te halen. Toch hebben we, speciaal voor de nieuwe inburgering, extra methodieken ontwikkeld om praktijkgericht leren een boost te geven:

 • Oefenen in de semi-praktijk van het Taaldorp
 • Extra aandacht voor werknemersvaardigheden middels een terugkerend menu van 10 onderwerpen
 • Praktijktaallessen op locaties buiten de klas in Taal voor Leven
 • Vroege Bewustwording Arbeidsmarkt als voorloper op de MAP
 • Module duurzaamheid waarin bewustwording wordt gecreëerd op de gebieden afval, water en energie

Daarnaast vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de persoonlijke leerdoelen van de cursist. Dit doen wij door:

 • na de brede intake van de gemeente een verlengde intake te doen indien gewenst
 • op basis daarvan een individueel leerplan op te stellen inclusief periodieke persoonlijke gesprekken
 • dit leerplan te blijven monitoren zodat we tijdig aanpassingen kunnen doen
 • cursisten een keuzemenu te bieden dat het beste aansluit bij hun situatie: het Taalplus keuzemenu
 • praktijkopdrachten voor op de eigen werkvloer
 • een individuele trajectcoach

 

Informatie en advies
Wij adviseren en informeren gemeentes graag. Is uw gemeente ook geïnteresseerd? Neemt u dan contact  met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.