Taal en Werk

Taal en Werk

Taaltrainingen voor anderstaligen, gericht op de werkpraktijk

Wij zetten ons in samenwerking met gemeentes en andere organisaties graag in voor een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en zichzelf kan ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze expertise en ruime ervaring met maatschappelijke begeleiding en het bieden van taalonderwijs. Met praktijkgericht taalonderwijs, individuele begeleiding en maatschappelijke oriëntatie stimuleren we het zelfvertrouwen van onze cursisten om te participeren in de samenleving. Dit doen wij binnen de inburgering, maar ook voor andere doelgroepen als partner van de gemeente om belemmeringen op het gebied van re-integratie naar werk of duurzaam behoud van werk weg te nemen. Zo werken wij mee aan het SamenHaags programma en hebben onze eigen werkboeken en portfolio’s ontwikkeld gericht op het verbeteren van taalvaardigheden voor oriëntatie op werk, het zoeken naar werk en communicatie op de werkvloer.

Cursusaanbod Taal en Werk

Taal & Talent

Ontdek wat je kunt en wat je wilt

Deze cursus is gericht op het verbeteren van taalvaardigheden om een sociaal netwerk op te kunnen bouwen en uit te kunnen dragen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Daarbij werken de cursisten aan hun zelfvertrouwen en motivatie om contact te leggen en om stappen richting (vrijwilligers)werk te zetten.

Het programma is geschikt voor deelnemers met mondelinge taalvaardigheden vanaf A1. Ook deelnemers die schriftelijk nog niet volledig gealfabetiseerd zijn, kunnen deelnemen. De cursusduur is afhankelijk van het leerprofiel van de cursisten, gemiddeld gaan we uit van 45 uur. De cursus wordt afgesloten met het maken van een persoonlijke motivatiekaart en een kleine presentatie.

Op weg naar werk

Vind een baan

Tijdens deze training ontwikkelingen deelnemers (taal)vaardigheden voor het vinden van werk.  Deelnemers gaan tijdens de training aan de slag met zelf gevonden vacatures die aansluiten bij hun persoonlijke interesses en mogelijkheden. Ze werken zelfstandig, op basis van persoonlijke ambities, en ze krijgen individuele begeleiding en klassikale training. De docent past het klassikale gedeelte van de training aan op de behoeftes van de cursisten en kan hierbij ook ingaan op branche-gerelateerde informatie en werknemersvaardigheden.

De training is bedoeld voor anderstalige volwassenen die al een beeld hebben van wat zij willen en kunnen op het gebied van werk, maar nog extra (taal)vaardigheden kunnen gebruiken om hun ambities te realiseren. De training is geschikt voor deelnemers rond taalniveau A2; het programma kan aangepast worden op een lager taalniveau. Het aantal lessen kan vastgesteld worden aan de hand van de vraag en het startniveau van de deelnemers.

Taal op de werkvloer

Groei door als werknemer

Deze taaltraining wordt op maat samengesteld in overleg met werkgever en/of gemeente. De training richt zich op een of meer van de volgende doelen:

  • Het versterken van taalvaardigheid ten behoeve van algemene werknemersvaardigheden, zoals het voeren van formele en informele gesprekken op het werk, communicatie met klanten, en het lezen en begrijpen van roosters.
  • Verbeteren en verdiepen van woordenschat en (mondelinge) vaardigheden in een specifieke sector en vakgebied. Denk hierbij aan regels en voorschriften, het begrijpen van instructies, het vergroten van woordenschat op het gebied van materialen, gereedschappen, machines en producten, en vakspecifieke communicatieve taken.

Voor advies kunt u contact met ons opnemen.

Wij kunnen u ook adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van subsidies.

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.