Taal en Werk

Taal en Werk

Wij zetten ons in samenwerking met gemeentes en andere organisaties graag in voor een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en zichzelf kan ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze expertise en ruime ervaring met maatschappelijke begeleiding en het bieden van taalonderwijs. Met praktijkgericht taalonderwijs, individuele begeleiding en maatschappelijke oriëntatie stimuleren we het zelfvertrouwen van onze cursisten om te participeren in de samenleving. Dit doen wij binnen de inburgering, maar ook voor andere doelgroepen als partner van de gemeente om belemmeringen op het gebied van re-integratie naar werk of duurzaam behoud van werk weg te nemen. Zo werken wij mee aan het SamenHaags programma en hebben onze eigen werkboeken en portfolio’s ontwikkeld gericht op het verbeteren van taalvaardigheden voor oriëntatie op werk, het zoeken naar werk en communicatie op de werkvloer.