Rekenen

Rekenen

Beperkte rekenvaardigheden kunnen een belemmering vormen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld voor het bijhouden van inkomsten en uitgaven, geld wisselen aan de kassa, het begrijpen van verhoudingen voor koken of klussen en het maken van tijdsplanningen. Werkgevers verwachten ook vaak basis rekenvaardigheden van hun werknemers en voor het volgen van een opleiding worden vaak eisen gesteld aan het rekenniveau van een student. Kortom, rekenvaardigheden helpen enorm om mee te kunnen doen in de samenleving.

In onze rekentrajecten leren deelnemers rekenen in de vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden. We leiden op naar niveau 1F of 2F. Na afloop van het rekentraject kunnen deelnemers bij ons ook een examen afleggen om een door het ministerie van OCW erkend diploma te behalen.

Cursusaanbod Rekenen

Rekenen niveau 1F

Formele educatie

Tijdens de opleiding Rekenen niveau 1F leren deelnemers de basis van het rekenen in de vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden. Met rekenniveau 1F, kan de deelnemer rekenen in authentieke of herkenbare situaties in de eigen leef-, werk- en leeromgeving. De deelnemer kan in de context van de eigen dagelijkse leef- en leerpraktijk hoofdbewerkingen (+, -, x, : ) uitvoeren, een rekenmachine gebruiken, herkent en gebruikt eenvoudige verhoudingen en percentages, en begrijpt de relatie tussen veelvoorkomende eenheden in het metrieke stelsel en in tijdsaanduidingen. De opleiding is geschikt voor (anderstalige) volwassenen. Om deel te kunnen nemen is een minimaal Nederlands taalniveau van A2/1F nodig.

De deelnemer behaalt een door het ministerie van OCW erkend diploma op Rekenen 1F niveau.

Rekenen niveau 2F

Formele educatie

Tijdens de opleiding Rekenen niveau 2F ontwikkelen deelnemers hun basis rekenvaardigheden in de vier domeinen – getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden – verder. Met het niveau 2F beheers je rekenvaardigheden op het ingangsniveau van het MBO-beroepsonderwijs. Met rekenniveau 2F, kan de deelnemer rekentaken uitvoeren in een voorstelbare context gerelateerd aan de eigen leef-, werk- en leersituatie. De deelnemer kan rekenen met grotere getallen (miljoen en miljard), negatieve getallen, en met samengestelde grootheden en eenheden, zoals snelheid en dichtheid, lezen en interpreteren van 2D en 3D objecten en eenvoudige tabellen, grafieken en diagrammen zelf maken. Om het programma te kunnen volgen moet de deelnemer de Nederlandse taal op minimaal A2/1F beheersen en in staat zijn om bij het eindexamen op taalniveau B1/2F te zitten.

De deelnemer behaalt een door het ministerie van OCW erkend diploma op Rekenen 2F niveau.

Rekentrajecten maatwerk

Naast onze formele trajecten die afgesloten worden met een officieel examen, kunnen we ook non-formele rekencursussen geven. Voor laagtaalvaardige deelnemers kan het taalniveau (en leerbaarheid) een belemmering zijn voor het behalen van een diploma. Zij kunnen hun vaardigheden verbeteren met een non-formeel rekentraject gericht op alledaagse praktijksituaties. We kunnen het traject bijvoorbeeld meer richten op vaardigheden op instroomniveau of op  een specifiek onderwerp, zoals omgaan met geld. Zie voor een voorbeeld hiervan Basis Rekenen.

Neem contact op voor meer informatie

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.