Taal en Ouderbetrokkenheid

Taal en Ouderbetrokkenheid

Wij zetten ons in samenwerking met gemeentes en scholen graag in voor het verbeteren van taalvaardigheden en het vergroten van competenties van anderstalige ouders om hun kinderen een rijke leef- en leeromgeving te kunnen bieden en daarmee te ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling.

Voor basisscholen hebben we het programma Taal en Ouderbetrokkenheid ontwikkeld, bestaande uit 22 lessen waarin telkens een onderwerp centraal staat. De onderwerpen vallen onder thema’s rondom de driehoek school-ouders-kind:
• De School
• Educatief Thuis (onderwijsondersteunend gedrag)
• Educatief Partnerschap
• Ouderparticipatie
• Zelfredzaamheid

Op maat

Het programma is zo vormgegeven dat we in overleg met de school en/of de gemeente het uiteindelijke cursusprogramma op maat kunnen samenstellen door een keus te maken voor de onderwerpen en het aantal lessen.

Plezier

De cursus is laagdrempelig. Centraal staat plezier in het leren, gerelateerd aan de praktijk. Per onderwerp zetten we verschillende lesmaterialen en werkvormen in. Audiovisuele middelen, simulaties, zelfstandig leren via de computer, spelvormen en andere interactieve werkvormen spelen een belangrijke rol. Naast lesmaterialen voor ouders, gebruiken we ook materialen en spelvormen die in de klas van de kinderen worden gebruikt, zodat ouders hiermee bekend en meer vertrouwd raken.

Praktijkgericht

Het leerproces wordt versterkt door het geleerde in de praktijk toe te passen. In elke les sluiten we aan bij de praktijk door, in overleg met de school, een gezamenlijke activiteit of opdracht in de school te doen, of door een (ervarings)deskundige uit te nodigen. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten buiten de les om te organiseren.

Netwerk vergroten

Met deze cursus vergroten ouders ook hun kennis van het netwerk rondom onderwijs en opvoeding in de buurt en in de gemeente. Tot slot vergroten kan de cursus ook een opstap naar meer participatie en (vrijwilligers)werk.