Taal en Ouderbetrokkenheid

Taal en Ouderbetrokkenheid

Wij zetten ons in samenwerking met gemeenten en scholen graag in voor het verbeteren van taalvaardigheden en het vergroten van competenties van anderstalige ouders. Hiermee kunnen ze hun kinderen een rijkere leef- en leeromgeving bieden en kunnen ze hen ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling.

Voor basisscholen hebben we het programma Taal en Ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Dit programma bestaat uit 22 lessen waarin steeds een onderwerp centraal staat. De onderwerpen vallen onder thema’s binnen de driehoek school-ouders-kind:
• De School
• Educatief Thuis (onderwijsondersteunend gedrag)
• Educatief Partnerschap
• Ouderparticipatie
• Zelfredzaamheid

Op maat

Het programma is zo vormgegeven dat we in overleg met de school en/of de gemeente het uiteindelijke cursusprogramma op maat kunnen samenstellen door een keuze te maken voor de onderwerpen en het aantal lessen.

Plezier

De cursus is laagdrempelig en praktijkgericht. Plezier in het leren staat centraal. Per onderwerp zetten we verschillende lesmaterialen en werkvormen in. Audiovisuele middelen, simulaties, zelfstandig leren via de computer en interactieve werkvormen spelen een belangrijke rol. Naast lesmaterialen voor ouders, gebruiken we ook materialen en spelvormen die in de klas van de kinderen worden gebruikt, zodat ouders hiermee bekend en vertrouwd raken.

Praktijkgericht

Het leerproces wordt versterkt door het geleerde in de praktijk toe te passen. In elke les sluiten we aan bij de praktijk, bijvoorbeeld door een gezamenlijke activiteit of opdracht in de school te doen, of door een (ervarings)deskundige uit te nodigen. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten buiten de les om te organiseren.

Netwerk vergroten

Met deze cursus vergroten ouders ook hun kennis van het netwerk rondom onderwijs en opvoeding in de buurt en in de gemeente. Zo kan de cursus ook een opstap zijn naar meer participatie en (vrijwilligers)werk.

Neem contact op voor meer informatie

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.