Taal en Gezondheid

Taal en Gezondheid

Een praktijkgerichte cursus voor anderstaligen

Mensen die laaggeletterd zijn hebben ook vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het verkrijgen, begrijpen en juist toepassen van informatie van de huisarts, de specialist, een hulpverlener of de apotheek. Zij hebben bovendien moeite om hun klachten te verwoorden, ondervinden problemen om hun weg te vinden in de zorg, en lopen door miscommunicatie en een verkeerd begrip het risico op verkeerd medicijngebruik. Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben een negatief effect op de gezondheid van individuen én verhogen de druk op de gezondheidszorg.

Doelgroep

De cursus Taal en Gezondheid is bedoeld voor (met name laaggeletterde) anderstalige volwassenen. Het programma is geschikt voor deelnemers met mondelinge taalvaardigheden vanaf A1. Ook volwassenen die schriftelijk niet volledig gealfabetiseerd zijn, kunnen deelnemen. We geven de lessen bij voorkeur in de buurt van de woonplaats van deelnemers, in buurthuizen, gezondheidscentra of bibliotheken.

Doel

Betere taalvaardigheden, meer inzicht in de werking van het eigen lichaam en de eigen gezondheid en kennis van de inrichting van de gezondheidszorg zorgen voor:

  1. een betere communicatie met de zorgverlener
  2. het beter begrijpen en benutten van doktersvoorschriften
  3. het beter begrijpen en uitvoeren van medicijnvoorschriften
  4. het beter begrijpen en volgen van gezondheidsadviezen in het algemeen
  5. een gezondere leefstijl

Maatwerk

Het lesprogramma wordt op maat samengesteld en bestaat uit een of meerdere van de volgende onderwerpen:

Het lichaam Lichaamsdelen en organen benoemen, de functie van organen begrijpen, oorzaak en gevolg, veelvoorkomende klachten
Naar de huisarts Telefonisch een afspraak maken, noteren, vragen van doktersassistente beantwoorden, in gesprek met de huisarts, praten over je klachten, vragen begrijpen en stellen, instructies begrijpen
Gezonde leefstijl Gezond eten, bewegen, stress en ontspanning, doelen stellen
Medicijngebruik De apotheek, medicijngebruik, vragen stellen, bijsluiters lezen en begrijpen
Het zorgsysteem De huisarts, de huisartsenpost, het ziekenhuis, de tandarts, de zorgverzekering

Uitgelicht: lesprogramma ‘Naar de Huisarts’

Tijdens deze cursus verbeteren deelnemers diverse (taal)vaardigheden voor het maken van een afspraak en gesprekken met de huisarts. Met een grotere woordenschat, meer inzicht in de werking van het eigen lichaam en een beter begrip van de huisartsenpraktijk kunnen zij na afloop van de cursus met meer zelfvertrouwen naar de huisarts.

Het standaard lesprogramma bestaat uit twaalf lessen, inclusief kennismaking, intake, afsluitende bijeenkomst en uitreiking van een certificaat. De lessen gaan over de volgende onderwerpen: het lichaam, (telefonisch) een afspraak maken, gesprek met de huisarts, praten over klachten en instructies begrijpen. Maatwerk is mogelijk.

Neem contact op voor meer informatie

Open chat
1
Whatsapp met Echt Nederlands!
Hallo, welkom bij Echt Nederlands.
Heeft u een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.
We beantwoorden uw vraag op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.